Κατηγορία: Απορίες-Λύσεις

Επίλυση αποριών που έχουν σταλεί από φίλους της ιστοσελίδας Θέματα4ALL.

Δύο πόλεις – Δύο αυτοκίνητα

Ερώτημα: ∆ύο πόλεις, οι πόλεις Α και Β απέχουν 100 km. ∆ύο αυτοκίνητα ξεκινούν ταυτόχρονα και τα δύο από την πόλη Α και κατευθύνονται προς την πόλη Β, το ένα µε σταθερή ταχύτητα 60...

Δύο ατμόπλοια

Ερώτηση: Δύο ατμόπλοια αναχωρούν ταυτόχρονα από δύο λιμάνια Α, Β και κατευθύνονται προς συνάντησή τους. Όταν συναντήθηκαν το πρώτο πλοίο είχε διανύσει 20 χιλιόμετρα περισσότερα από το δεύτερο. Η απόσταση ΑΒ είναι 340 χιλιόμετρα...

Loading...